top of page

Eğitici ve Öğretici Oyunlar

Heypungi Eğitici ve öğretici oyun uygulaması, zihinsel gelişimi desteklemek ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için uzmanlar tarafından tasarlanmıştır. Çocuğunuzun örüntü tanıma, gruplama, şekil tanıma, parça bütün ilişkisi kurma, yorumlama yeteneği, odaklanma, dikkat ve benzerlik algısı gibi temel becerilerini güçlendirmek için zengin içeriğe sahiptir. HEYPUNGİ  Eğitici Oyunlar bölümü, interaktif bir öğrenme deneyimi sunarken aynı zamanda çocukların problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve yaratıcı düşünme yeteneklerini artırmalarına olanak tanır.

Eğlenirken öğreten Heypungi uygulamasını hemen indir, keşfetmeye başla!

Oyunlar, çocukların öğrenme serüvenlerinde ve zihinsel gelişimlerinde önemli yer tutar. Eğitici ve öğretici oyunlar sayesinde, çocuklar hem eğlenir hem de öğrenebilirler. Ancak günümüzde oyun kavramının değişikliğe uğradığının da bilinmesi gerekir. Önceki dönemlerde oyun denildiğinde daha çok sokak ortamında, topluluk halinde yapılan aktiviteler akla gelirken; günümüzde oyunların dijitalleştiğinden söz edilebilir. Hızla gelişen dijital teknolojilerin de etkisiyle, artık oyunların sokaklardan akıllı cihazlara taşındığını söylemek yanlış olmaz. Oyun kavramının dijitalleşmesi ile birlikte, çocuklar için sesli kitap uygulamaları da dijital araçlar arasında yerini alarak çocukların eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sağlamaya başlamıştır.

Eğitici ve Öğretici Oyun Nedir?

Eğitici ve öğretici oyunlar nedir sorusuna doğru yanıt verebilmek için, öncelikle bu iki kavramın tanımının iyi anlaşılması gerekir. Çoğu zaman birbiri yerine kullanılan ve aynı anlama geldiği düşünülen bu kavramlar, esasında birbirinden farklı anlamlara sahip. Daha genel kapsamlı bir ifade olan eğitim; bilgi, beceri, değerler ve kültürel normların kazandırılması anlamına gelir. Öğretim ise daha spesifik bir tanım olarak kabul edilir ve öğretmen tarafından öğrencilere çeşitli bilgiler ile becerilerin öğretilmesini kapsar.

Öğretici ve eğitici oyunlar çocukların hem eğitim hem de öğretim açısından desteklenmelerini ve onlara verilmek istenilen bilgiler ile kazandırılmak istenilen becerilerin eğlenceli bir şekilde sunulması olarak tanımlanabilir. Örneğin matematik ekseninde geliştirilen bir öğretici oyun, normalde çocuklar tarafından nadiren sevilen matematik dersinin neşeli bir şekilde öğrenilmesini sağlayabilir. Oyunlaştırmak, aynı zamanda kazandırılmak istenilen bilginin kalıcılığını da artırır.

Eğitici Oyunlar Nasıl Olmalıdır?

Eğitici çocuk oyunları pedagojik olarak tasarlanan, derininde eğitici ve öğretici öğeleri barındıran, çocuklar tarafından da sevilerek benimsenen nitelikte olmalıdır. Yeni bir çocuk oyunu tasarlamak kolay olsa da bunun eğitici ve öğretici özelliğe kavuşması, alanın uzmanlarının desteği alınmadıkça son derece zor. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, çocuk oyunlarının hem eğitici ve öğretici hem de eğlendirici olması gerekir.

Eğitici ve Öğretici Oyunların Faydaları Nelerdir?

Çocuklar için eğitici oyunlar yoluyla eğitim ve öğretimi desteklemenin sağladığı bir dizi avantaj bulunur. Bu avantajlar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Eğitsel oyunlar çocukların öğrenme becerilerini geliştirir ve onların temel becerileri daha kolay kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca oyun ile öğrenme, edinilen bilgi ve becerilerin kalıcılığını da artırır. 

  • Eğitici ve öğretici oyunlar ile öğrenme, çocukların problem çözebilme kabiliyetlerini geliştirir. Bu sayede çocuklar analitik düşünebilme, stratejilere başvurma ve krizler ile mücadele edebilme gibi beceriler kazanırlar. 

  • Oyunlar, çocukların empati yapma, paylaşma, işbirliği yapma gibi sosyal beceriler kazanmasına ve bu becerileri geliştirmelerine olanak tanır. 

  • Eğitici oyunlar, çocuklarda daha yüksek dikkat süresi gibi bir avantaj tanır. Oyunlar sayesinde odaklanma gelişir ve çocuklarda sıklıkla görülen dikkat dağınıklığı problemi ortadan kaldırılır. 

  • Eğitici ve öğretici oyunlar, çocuklarda yaratıcı düşünceyi teşvik eder. Hayal dünyasının genişlemesine olanak tanıyan bu oyunlar sayesinde, çocuklar daha geniş ufuklara sahip olur.

Heypungi Eğitici ve Öğretici Oyunları ile

Çocuklarınızın Gelişimini Destekleyin

Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler, toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi, oyunlarda da büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Günümüzde oyunların daha çok dijital ortamlarda oynandığından söz edebilmek mümkün. Çocukların eğitim ve öğretimleri için dijital dünyanın sundukları bu olanaklardan yararlanmak ise büyük bir fırsat. Çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen Heypungi, onların severek oynayacakları ve oynarken de öğrenebilecekleri pek çok oyun barındırıyor. Heypungi kütüphanesinde yer alan eğitici ve öğretici oyunlar ile siz de çocuklarınızın öğrenme süreçlerini destekleyebilir, onlar için eğlenirken öğrenebilme kolaylığı sunabilirsiniz. Eğitici ve öğretici oyun uygulaması arıyorsanız heypungi tam da size göre. Hemen indir, kullanmaya başla!

bottom of page